Ulving Kunsthandel

Edvard Munch

Edvard Munch var en norsk maler og grafiker. Påvirket av symbolismen beveget Munch seg bort fra naturalismen og søkte gjennom personlige fremstillinger å uttrykke det moderne menneskets psykiske liv. Han samlet disse bildene i det han kalte Livsfrisen, der han behandlet sentrale eksistensielle temaer som kjærlighet, livsangst og død. Skrik fra 1893 er blitt stående som et ikonisk uttrykk for en fin-de-siècle-livsinnstilling, preget av fremmedgjøring og angst. Munchs uttrykksfulle kunst kom til å øve innflytelse på den tyske ekspresjonismen.

Edvard Much Urnen. Woll

Edvard Much
Urnen. Woll

Edvard Much Dr. Hermann Seidel. 1895. Woll 28

Edvard Much
Dr. Hermann Seidel.
1895. Woll 28

Edvard Much Døden og kvinnen. 1894. Woll 3

Edvard Much
Døden og kvinnen. 1894.
Woll 3

Edvard Much Det syke barn I. 1894. Woll 7

Edvard Much
Det syke barn I. 1894. Woll 7

Edvard Much Harpyie. 1894. Woll 4

Edvard Much
Harpyie. 1894. Woll 4

Edvard Much Kvinner på stranden. 1908-09. Woll 369

Edvard Much
Kvinner på stranden. 1908-09. Woll 369

Edvard Much Selvportrett. 1895. Woll 37n

Edvard Much
Selvportrett. 1895. Woll 37

Edvard Much Bordellscene. 1930. Woll 708

Edvard Much
Bordellscene. 1930. Woll 708

Edvard Much Sakrament. 1920-21. Woll 661

Edvard Much
Sakrament. 1920-21. Woll 661

Edvard Much Kvinnen II. 1895. Woll 22

Edvard Much
Kvinnen II. 1895. Woll 22

Edvard Much Mot lyset. 1914. Woll 485

Edvard Much
Mot lyset. 1914. Woll 485

Edvard Much

Edvard Much